2020-2021

 

Baggrund

Benævnelserne dødssynd og livsdyd kan synes at høre en anden tid til, men de er altid relevante. De er nemlig knyttet til noget uforanderligt i selve menneskets natur. Der tales i disse år en del om moralsk skred og almindelig hæmningsløshed, og som del af den samtale vil vi i Jesuskirkens Aftenhøjskole beskæftige os med de syv dødssynder, der i middelalderen fik stor status. Og samtidig de dyder der modsvarer dem. Begreber som misundelse, hovmod, vrede, tilgivelse, ydmyghed og selvbeherskelse er centrale i så meget af vort tankegods lige fra filosofi til kristendom, digtekunst og samfundsdiskussion, og ikke mindst er det en vigtig opgave at forsøge at genkende dem i sit eget indre. Meget i vores fællesskab står og falder med, at vi bliver ved med at tale om dødssynderne og livsdyderne, og derfor gør vi det også her. 

Program

  Mødet er afholdt i 2020.
  
Torsdag den 24. september 2020 kl. 19.30
  OBS: Mødet afholdes i Jesuskirken

  HOVMOD OG YDMYGHED
  Joakim Garff - Teolog og lektor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

 

Hovmod står for fald, siger vi formanende, når nogen udviser en lidt for selvfed adfærd og dermed har sikret sig en velfortjent straf. Sådan tænkte man også i middelalderen, hvor hovmodet blev opfattet som dødssynden over dem alle og derfor, når den tid kom, ville sende den hovmodige hoved­kulds ned i Helvede. Hovmodets modsætning er ydmyghed, som i nyere tid er blevet en slags kæle­dægge blandt politikere og erhvervsfolk, der næsten altid går til nye opgaver med stor ydmyghed. På strækningen fra hovmod til ydmyghed hober spørgsmålene sig op: Er vores holdning til hovmod blot en forlængelse af den velbekendte Jantelov, der ikke tolererer det anderledes og ene­ståen­de? Er hovmodet mon i visse sammenhænge betydeligt bedre end sit rygte? Og hvordan sikrer man sig, at ydmygheden ikke udarter til forstillelse og for så vidt risikerer at ende som en – dydssynd? Disse og flere andre spørgsmål forsøges besvaret i foredraget, der også vil udfolde, hvad Søren Kierkegaard mente om sagen.

 

  Mødet er afholdt i 2020.
  
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30   

OBS: Mødet afholdes i Jesuskirken

  GRÅDIGHED OG BARMHJERTIGHED
  Pia Søltoft - Cand. theol., Ph.d., sognepræst

 

Grådighed er så at sige en dobbeltsidig sygdom: På den ene side er det at være grådig, grisk at ville rage så meget som muligt til sig. På den anden side tager man dét, man ønsker, fra andre og holder det tæt ind til kroppen. Man bliver nærig, påholdende og fedtet.

Men det mest gale ved grådigheden er, at den forvandler et retmæssigt begær efter at opnå noget: penge, anseelse, kærlighed eller livsvisdom til et begær efter besiddelse. Det karakteristiske ved grådigheden er, at den er umættelig og derfor aldrig kan tilfredsstilles. Nok er er aldrig nok. 

Barmhjertigheden er omvendt overhovedet ikke nøjeregnende med, hvad den har og giver. For den giver ikke efter fortjeneste. Barmhjertigheden giver den anden det, han eller hun har brug for, hvad end det er tilgivelse, penge eller et godt råd.  Der er ingen regler for barmhjertigheden andet end, at den barmhjertige giver af et rent hjerte. 

Foredraget vil kaste nærmere lys over, hvad grådighed og barmhjertighed er og sætte både lasten og dyden ind i en nutidig kontekst med hjælp fra Søren Kierkegaard.

 

  Mødet er afholdt i 2020.
  
Torsdag den 26. november kl. 19.30   
  OBS: Mødet afholdes i Jesuskirken

  NYDELSESSYGE OG KYSKHED 
  Niels Engelbrecht - Generalvikar og sognepræst

 

Er nydelse sygt og er afholdenhed acceptabelt? Er det første dødbringende og det andet livgivende? Mainstream i vores kultur vil hævde, at nydelse er vigtig, at man ikke skal undertrykke sine behov, men leve sine lyster ud. Undertrykkelse af dem fører bare til neuroser. Når man diskuterer grænser for seksuel udfoldelse, for porno på nettet eller seksualiseret sprog, er bornerthed et fast skældsord mod dem, der hævder værdien af grænser.

Samtidig kan man, hvis man på internettet søger på tolvtrinsprogammer for anonyme selvhjælpsgrupper finde en lang liste over folk, der er blevet nydelsessyge, som har mistet magten over deres liv til alkohol, spil, drugs, sex etc. Og der er her virkelig tale om sygelige afhængighedstilstande, som de ramte har brug for at blive helbredt for. Erkendelsen, der ligger bag AA-bevægelsen er, at den eneste mulighed for redning er afholdenhed.

Denne modsætning er selvfølgelig sat lidt sort-hvidt op. At få tilfredsstillet sine lyster er ikke sygeligt i almindelighed; men hvis tilfredsstillelsen bliver uden grænser, kan den være dødbringende ved at ødelægge ens liv.

Spørgsmålet, som skal besvares, er, om kategorier som dødssynder/laster og dyder stadig har relevans i vores liv i dag. Det er ikke vante begreber for os, og de lyder meget middelalderlige. Ikke desto mindre opstod der en ny retning, Virtue Ethics, inden for moralfilosofien i USA i midten af sidste århundrede, som lagde vægt på et syn på moral/etik, der ikke så meget fokuserede på handlinger og resultater, men på personlighed og indstilling. I den sammenhæng vil vi sammen se på lasten nydelsessyge og dyden kyskhed.

 

  Mødet er afholdt  

   Torsdag den 9. SEPTEMBER 2021 kl. 19.30 i Sognegården
    MISUNDELSE OG VELVILJE
Søren Ulrik Thomsen - digter

Søren Ulrik Thomsen vil læse tekster op fra sin bog En hårnål klemt inde bag panelet: En central tekst om misundelse suppleret med en række tekster om andre af menneskets dystre sider, men også tekster om personligt mod, uforudsigelig venlighed og pludselig ømhed for et vildtfremmed menneske.


    

  Torsdag den 23. SEPTEMBER kl. 19.30 i Sognegården
   VREDE OG TILGIVELSE
Bjarne Lenau Henriksen - Teolog, tidl. fængselspræst og chef for Kirkens Korshær

Vreden og tilgivelsen lever i sårbarhedens verden, som to sammenhængende modsætninger.
Vreden og tilgivelsen lever ganske godt i et konfliktfyldt forhold, hvor vreden kommer af sig selv, mens tilgivelsen skal tilkaldes.
Vreden har sine grunde, som den ikke altid vil tilgives for.
Tilgivelsen har sine grunde, som den ikke selv forstår.
Vreden kan være råt magtmisbrug.
Tilgivelsen kan være sublimt magtmisbrug.
Vreden kan tæmmes og tilgivelsen justeres alt efter behov.

  

   

    Torsdag den 28. OKTOBER kl. 19.30 i Sognegården
     DOVENSKAB OG IHÆRDIGHED
Jann Sjursen - Fhv. minister og MF

Udsatte bliver mødt med mange forskellige holdninger. Ikke sjældent med, at ”udsathed skyldes dovenskab og at udsatte ligger, som man selv har redt.” Det viser undersøgelser fra Rådet for Socialt Udsatte. Nok må vi alle gennem livet konstatere, at vi er sårbare, og at vi kommer til kort over for forskellige udfordringer i livet. Men normen er ikke desto mindre, at vi skal kunne mestre det meste selv, være ihærdige, ja, hvis ikke ligefrem perfekte. Der er brug for korrektioner, når det gælder synet på os selv og andre.

Jann Sjursen har i mange år beskæftiget sig med samfundsspørgsmål generelt og ikke mindst udsathed og fattigdom i både Danmark og internationalt. Det vil være afsættet for hans foredrag om dovenskab og ihærdighed.

 

    

    Torsdag den 25. NOVEMBER kl. 19.30 i Sognegården
    FRÅSERI OG SELVBEHERSKELSE
Brian Patrick McGuire - Professor emeritus, Dr. Phil

Fråseri er på latin gula eller på engelsk gluttony. De engelske og latinske betegnelser giver en uhyggelig fornemmelse af en holdning som på dansk kan virke uskyldig. Måske er det et resultat af et landbrugssamfund, hvor forbrug af mad og drikke til højtider har været set som en dyd. Og i dag får vore unge studenter lov til at drikke sig fra sans og samling for at markere, at de har klaret sig. Selvbeherskelse i den danske verden anses oftest som kedelig og skadelig for det enkelte menneske. Men den oldgræske tanke om alt med måde er vejen til et godt liv og et anstændigt samfund.

 

Praktisk

 • Det er gratis at deltage i aftenhøjskolen.
   
 • Man kan deltage i de enkelte møder uafhængigt af hinanden
   
 • Oplysning om eventuelle ændringer i programmet kan du finde på kirkens hjemmeside: jesuskirken.dk
   
 • Møderne finder sted i Jesuskirkens Sognegård,
  Skovbogårds Allé 11, 2500 Valby
   
 • Til møderne vil der være et traktement, som koster kr. 30,-
   
 • Vi glæder os til at se dig i Jesuskirkens Aftenhøjskole
Med venlig hilsen
Jesuskirkens Menighedssamfund